Wandeling met Staatsbosbeheer

De Boschplaat is een bijzonder gebied, erkent ook de Raad van Europa. In 2010 kreeg de Boschplaat opnieuw de titel van Europees Natuurreservaat toegekend.

Het gebied kenmerkt zich door de grote variatie in landschapstypen zoals duinen, kwelders en strand. Ook is hier het grootste natuurlijke bos van de Waddeneilanden ontstaan: de Berkenvallei. Dat er naast veel bijzondere plantensoorten ook veel vogels voorkomen, is dan ook niet verwonderlijk. Jaarlijks broeden er duizenden vogels op de Boschplaat.