Ter land, ter zee of op het wad.

Op safari door de natuur van Ameland!

Wad excursie 

Tijdens de excursie wordt er ingegaan op het ontstaan, beheer, bedreigingen, maar vooral ook de enorme natuurwaarden die in het Waddengebied aanwezig zijn. Door een stukje bodem uit te spitten ontdek je de enorme rijkdom en variatie aan bodemklieren. Ontdek bijvoorbeeld in een kuiltje een achtergebleven platvisje of een krab en met de verrekijker zie je foeragerende vogels van diverse pluimage. Er zal vooral getoond worden dat al deze organismen van elkaar afhankelijk zijn en samen een natuurlijk systeem vormen met aan het hoofd de zeehond.

Strand excursie 

Bijna iedereen die Ameland bezoekt gaat ook naar het strand en richt zijn blik langs de vloedlijn om te kijken of er nog iets opvallends ligt. Veelal vind je van alles en nog wat, maar blijft je zitten met vragen op het gebied van, ‘hoe heet mijn vondst, waar komt het vandaan, hoe is het ontstaan?’, enz. Deze excursie biedt een unieke kans, om het tot nu toe oppervlakkige strandbezoek meer inhoud te geven. Er is zowel aandacht voor de natuurlijke kwaliteiten van het Noordzeestrand, als de helaas ook veelvuldig aanwezige onnatuurlijke zaken die op het strand worden aangetroffen. Je krijgt niet alleen informatie van de gids, je gaat ook zelf op zoektocht langs de vloedlijn, waarna de gezamenlijke collectie tentoongespreid en gedetermineerd wordt. Uiteraard komen de weekdieren, zoals de schelpdieren aan de orde. Daarnaast kun je de meest gevarieerde vondsten tijdens de excursie aantreffen. Variërend van zonaanbidders, zeesterren, fossielen en kwallen, tot shampooflessen uit China.

Eco safari 

De Eco-safari Kooiduinen is een 100% elektrische ontdekkingstocht door het schitterende gebied van de Kooiduinen. Onderweg krijgt u digitale uitleg van de gids. Een spectaculaire tocht door een uniek gebied dat hierdoor ook toegankelijk wordt voor mensen die minder goed ter been zijn. De Eco-safari biedt plaats aan maximaal 7 personen.

Bos en duin excursie 

Tijdens de Bos en Duinexcursie bezoek je 2 verschillende soorten landschapstypen, gelegen ten noorden van het dorp Nes, namelijk het ‘Kwekerijbos’ en het duinreservaat ‘Hagendoornveld’. Je wordt op uitgebreide wijze geconfronteerd met de aanwezige flora en fauna. Soms in algemene zin, als het merels in het bos of helmgras in de duinen betreft, soms in heel bijzondere zin, als het de bloei van de kleine keverorchis of de balts van de blauwe kiekendieven boven het Hagendoornveld betreft. Tevens wordt ingegaan op de relatie die de mens met deze flora en fauna heeft als het natuurbeheer zoals dat hier door Staatsbosbeheer gevoerd wordt en publieksgeleiding aan de orde komen. Je ontdekt wellicht interessante belevenissen waarvan je vooraf het bestaan niet had vermoed.

Eendenkooi 

In een sfeer van rust en geheimzinnigheid word je door een gids rondgeleid in de eendenkooi op de Kooiplaats ten oosten van Buren. Amalia van Anhalt Dessau, prinses van Oranje, gaf in 1705, een jaar nadat zij Ameland had aangekocht, opdracht tot het aanleggen van deze eendenkooi. De opbrengsten waren bedoeld voor haar zoon Johan Willem Friso. Via een rondgang langs de verschillende vangpijpen vertelt de gids je over deze bijzondere vangmethode. Natuurlijk komt daar ook een stukje Amelander geschiedenis aan de orde. In de kooi zijn nog steeds verschillende soorten eenden aanwezig. In een rondleiding van ongeveer een uur word je volledig geïnformeerd over deze oudhollandse ambacht.