Algemene Verkoopvoorwaarden WestCord Hotels

Op onze overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing.1 2

Uniforme Voorwaarden Horeca (PDF)

1   Tenzij het geboekte tarief afwijkende voorwaarden heeft (deze staan dan bij het tarief vermeld).
2   Met uitzondering van overeenkomsten met het ss Rotterdam, hier gelden de Algemene Verkoopvoorwaarden WestCord Hotels (AVW): Algemene Verkoopvoorwaarden WestCord Hotels (PDF)

Voor de specifieke voorwaarden van een gemaakte hotel- of groepsreservering verwijzen wij tevens naar de door ons verstuurde bevestiging.